Om oss

UAB "Meistrelis"

Vi har arbeidet i byggebransjen i 16 år allerede. Vi bygger og selger bolighus; vi gipser, støper gulv, monterer gulvisolering og gipstak og forbereder tak for maling basert på bestillinger fra individer eller firmaer.  Vi ser kontinuerlig etter nyheter og anvender dem i praksis.

Våra tjänster

  • Sparkling
  • Montering av gipsplater
  • Støping av gulv
  • Termisk isolering av gulv
  • Dekorativ sparkling
  • Annet etterarbeid

Kort historie

Vi begynte å bruke KNAUF – MP-75 tørrmørtel blandingene for våre sparkel- og støpearbeider i 2002.

Vi har brukt SAM systemet (sett av elementer med hard Styropor) når vi har bygd bolighus siden 2005.

Vi begynte å bruke KNAUF – KZ kalksement blandingene for våre sparkel- og støpearbeider i 2007.

Vi har installert monolittgulv i henhold til KNAUF teknologi siden 2007.

I 2008 begynte vi å tilby en ny tjeneste: montering av gulvisolasjon ved å nivellere gulv.

I 2009 bestod vi et praktisk og teoretisk kurs i gulvnivellering med KNAUF Nivello blandingen.

I 2009 deltok vi i et seminar holdt av «KNAUF» UAB der vi hadde en teoretisk del og med suksess gjennomførte de følgende praktiske oppgavene: Tørr konstruksjonsteknologi – installasjon av tak, skillevegger og platevegger, montering og sparkling av skjøter.

I 2009 ble vi invitert til å delta i et seminar holdt av «KNAUF» UAB i Tyskland der vi forbedret våre ferdigheter med tanke på å arbeide med Knauf Easyputz dekorativ sparkel.

I 2010 hadde vi anledning til å oppdage nye blandinger, inkludert slike gipsblandinger som MP-75L Knauf, MP75 Diamant og Multi-Finisch M miksen som er ulike alle andre produkter som er tilgjengelige i Litauen.

I 2011 reiste vi til Riga der vi ytterligere forbedret våre praktiske ferdigheter og utvidet vår teoretiske kunnskap om dekorativ sparkel ved hjelp av representanter fra SIA KNAUF.

I 2011 ble vi invitert til å delta i et seminar i Tyskland der vi lærte å arbeide med Stuco Desing og Marble Desing dekorative marmorsparkler.

I 2012 Knauf UAB etablerte MP75-stukkatørklubben der vi har medlemskap.

I 2012 deltok vi i opplæringsseminar i Ryga. Der lærte vi å jobbe med dekorativ stukkblanding MP75 F. Seminaret bestod av teoretisk kurs og praktiske oppgaver.

I 2013 en vellykket virksomhetsstart i Norge.

I 2013 etablerte vi Meistrelis UABs filial i Oslo.

I 2014 deltok vi i seminaret Beseir støyet! Lydisoleringsløsninger i Vilnius (Litauen).

Våre sertifikater