Støping av gulv

Det er vanlig å kreve byggematerialer med ekstremt høy kvalitet. Knauf monolittgulv er beregnet for å møte slike krav.

Hovedfordelen med gulvstøping i henhold til Knauf teknologien er at den fullstendig omslutter varmerør, noe som garanterer ypperlig termisk distribusjon (termisk konduktivitet på 1,7 W/m2K). Dette sparer energi, øker effektiviteten til automatikkutstyr som kontrollerer varmen, og kostnaden ved å legge gulvet sparer seg inn på kortere tid.

Knauf monolittgulv legges ved å benytte det nye tyske utstyret PFT-5. Et lag kan legge opp til 220 kvadratmeter på en enkelt dag.

Fordeler ved gulvet:

 • Motstandsdyktig mot høy last;
 • Gulvet varmes opp raskt (på 1,8 timer) – raskere enn tradisjonelle gulv;
 • Mørtelen innkapsler varmerørene perfekt, så det er ikke noe varmetap på grunn av luftbobler rundt rørene;
 • Tørkeflaten krymper ikke, så det oppstår ikke sprekker senere;
 • Det trengs ikke armering i FE gulvstøp;
 • Energi spares som følge av rask oppvarming, og effektiviteten til automatikkutstyr som kontrollerer varmen økes;
 • Mørtel er en av de mest miljøvennlige byggematerialene.

Prosessen med å støpe gulv

FE-50 gruppen med selv-nivellerende mørtel brukes til boligformål, offentlige bygg og produksjonslokaler.

Det er mye mer effektivt å arbeide med den selv-nivellerende FE blandingen: gulvet støpes 3-4 ganger raskere enn med vanlig sementmørtel.

Når FE blandinger benyttes, er det tilstrekkelig å dekke varmerørene med et 35 mm tykt lag med mørtel, mens det for sementgulv må benyttes omtrent 45-50 mm. FE gulv er mye lettere, dermed er vekten som bygningsstrukturen belastes med mindre.

Når FE blanding benyttes på gulv uten gulvvarme, er det tilstrekkelig å legge ut et 35 mm tykt lag med mørtel. Det trengs ikke noe armeringsnett på den termiske isolasjonsplaten.

Det trengs ikke masse anstrengelser for å nivellere overflaten på det støpte gulvet, noe som gjør arbeidet mye mer effektivt.

Støping og nivellering av gulvet resulterer i en perfekt rett overflate.

Når det benyttes Knauf FE-50 mørtel, kan en gå på gulvflaten etter 24 timer, det kan belastes etter 3 dager og varmen kan settes på etter 7 dager.

Spesifikasjoner for FE-50

 • Materiellforbruk: 19 kg/m2 for 1 cm dekke;
 • Kompressiv styrke > 25 N/mm2;
 • Strekkspenning ved bøyning 5 N/mm2;
 • Massetetthet 2 kg/l;
 • Ekspansjon under tørking opp til 0,1 mm/m;
 • Termisk ekspansjonskoeffisient (oppvarmet gulv) omtrent 0,015 mm/m K;
 • Termisk konduktivitet (oppvarmet gulv) omtrent 1,66 W/m K;
 • Det kan gås på gulvet etter 24 timer;
 • Kan belastes etter tre dager.