Sparkling av innvendige tak ved hjelp av gipsblanding MP-75

Sparklingsarbeidene utføres ved å benytte det nye tyske PFT-G5 utstyret. Arbeidslaget består av 3-4 høyt kvalifiserte personer. Et lag kan sparkle 20-40 kvadratmeter på en dag.

Montering av nedsenkede himlinger med gipsplater er mye dyrere enn å benytte Knauf MP75 miksen.

Gevinster og fordeler

  • Resultatet blir en perfekt glatt overflate ved bruk av Knauf tørrsparkel miksene;
  • Tak som er sparklet med gipsmiks akkumulerer varme veldig godt;
  • Vår sparkelmetode er betydelig raskere, mer effektiv og renere enn våt kalksement sparkling;
  • Tørketiden for vegger sparklet med Knauf tørrgipsblanding er 50 % kortere sammenlignet med kalksement metoden;
  • En enkelt høykvalitetssparkling av veggene er tilstrekkelig for å male de sparklede veggene.

Vennligst merk at for å forberede en vegg for maling med en Knauf blanding, er det nok å sparkle kun en gang, sammenlignet med 3-4 ganger når en benytter våt-metoden.

Gipsblanding
KNAUF MP-75

Sparklingsprosessen

Sparklingen utføres ved hjelp av det tyske PFT-G5 utstyret. Vennligst merk at utstyret ikke tar stor plass.

Ved konstruksjon av tak, benyttes vanligvis gulvplater for betong av støpt monolitt. Betongoverflatene dekkes med Knauf Betokontakt grunning.

Knauf Betokontakt er en grunning for å forsegle ikke-absorberende overflater, f.eks. for å behandle betongoverflater før de skal dekkes med gipssparkel. For innendørs bruk.

Forbruk av materiell:
Omtrent 250-300 ml/m2 avhengig av absorbasjonsevnen til underlaget.

Knauf Betokontakt er en grunning for å forsegle ikke-absorberende overflater, f.eks. for å behandle betongoverflater før de skal dekkes med gipssparkel. For innendørs bruk.

Forbruk av materiell:
Omtrent 250-300 ml/m2 avhengig av absorbasjonsevnen til underlaget.

Etter at overflatene er sprayet med MP75 Knauf miks og utjevning og påføring av sparkelen som kommer som resultat av utjevningen er utført, oppnås fremragende resultater.

Sammenligning av tekniske spesifikasjoner

Materiell MP-75 (sparkel) MP-75L (sparkel) MP-75 Diamant (sparkel) KZ Maschinenputz (kalkmørtel) Vanlig litauisk kalksement sparkel
Bøyefasthet under spenning
>1,0N/mm2
>1,0N/mm2
>2,5N/mm2
>1,7N/mm2
>1,5N/mm2
Trykkstyrke
>2,5N/mm2
>2,0N/mm2
>6N/mm2
>3,0N/mm2
>3,0N/mm2
Vanndampdiffusjon motstandsfaktor
8
5
8
16
20
Termisk ledningsevne
0,35W/mk
0,26W/mk
0,47W/mk
0,45W/mk
0,9W/mk
Forbruk av materiell for 1 m2 når sparkelens tykkelse er 1 cm
10,5 kg
8 kg
12 kg
15 kg
16 kg

Nyttige tips

Om vinteren er mengden vann som fordamper i innendørs luft høyere enn utendørs. Som følge av forskjellig trykk, vil varmere vanndamp søke å forflytte seg fra inne til ute. Dette kalles vanndampdiffusjon, eller i dagligtale, «sparkelpusting». Avhengig av den anvendte sparkelblandingen, vil vanndampdiffusjonen møte en viss motstand (μ).Jo høyere vanndampdiffusjonens motstandsfaktor er, jo saktere vil vanndampdiffusjonen gjennom materialet gå.

Termisk konduktivitet er materialets evne til å lede varme, f.eks. materialets termiske isolasjon. Denne egenskapen beskrives ved en termisk konduktivitetskoeffisient λ (uttrykt i W/mK). Jo lavere λ-verdien er, desto bedre er materialets isolerende egenskaper. Det må bemerkes at MP-75 gipssparkelen har utmerkede termiske konduktivitetsegenskaper (0,35 W/mK). Derfor, jo mindre λ-koeffisient, desto mindre varmetap.

Les mer om andre gipsblandinger

KNAUF MP 75
KNAUF G/F LEICHT