Sparkling av innvendige vegger ved hjelp av gipsblanding MP-75

Sparklingsarbeidene utføres ved å benytte det nye tyske PFT-G5 utstyret. Arbeidslaget består av 3-4 høyt kvalifiserte personer. Et lag kan sparkle omtrent 50-60 kvadratmeter på en dag.

Gevinster og fordeler:

  • Resultatet blir en perfekt glatt overflate ved bruk av «Knauf» tørrgipsblandingene;
  • Etter sparkling er veggene klare for montering av tapet;
  • Vår sparkelmetode er betydelig raskere, mer effektiv og renere enn våt kalksement sparkling;
  • Tørketiden for vegger sparklet med «Knauf» tørrgipsblanding er 50 % kortere sammenlignet med vår kalksement metoden;

En enkelt høykvalitetssparkling av veggene er tilstrekkelig for å male de sparklede veggene.

Vennligst merk at for å forberede en vegg for maling med en Knauf blanding, er det nok å sparkle kun en gang, sammenlignet med 3-4 ganger når en benytter våt-metoden.

Gipsblanding
KNAUF MP-75

Sparklingsprosessen

Sparklingsarbeidene utføres ved å benytte det tyske PFT-G5 utstyret. Vennligst merk at utstyret ikke tar stor plass.

Før sparkling av veggene og takene grunnes overflatene. STUCK-PRIEMER grunningen benyttes for alle overflater.
Betongoverflater grunnes med Knauf Betokontakt.

Knauf Betokontakt er en grunning for å forsegle ikke-absorberende overflater, f.eks. for å behandle betongoverflater før de skal dekkes med gipssparkel. For innendørs bruk.

Forbruk av materiell:
Omtrent 250-300 ml/m2 avhengig av absorbasjonsevnen til underlaget.

For å opprettholde høy kvalitet på sparklingen, jevnes veggene ut med «sparklingsprofilen».

Sparkelhjørner i metall monteres på alle utvendige hjørner.

Vi prøver å benytte den aller beste teknologien som er tilgjengelig. Vi benytter tyske gummibånd når vi sparkler vindus- og døråpninger.

Fordeler:

  • Sparkelen har ikke kontakt med vinduet eller døren;
  • Åpningene er perfekt glatte; og, ikke minst,
  • det vil aldri oppstå mikroskopiske sprekker ved vinduer og dører.

Etter at sparklings- og malingsarbeidene er fullført, rives en del av båndet av.

 

Sparkelen sprayes på overflatene ved hjelp av «PFT-G5» maskinen.

Etter at veggene er sprayet, blir de jevnet ut ved hjelp av en sparkel.

Etter å ha jevnet ut overflatene og sparkelen som kommer som resultat av utjevningsprosessen er hatt på veggen, benyttes svamper for å gjøre overflaten perfekt glatt.

Sammenligning av tekniske spesifikasjoner

Materiell MP-75 (sparkel) MP-75L (sparkel) MP-75 Diamant (sparkel) KZ Maschinenputz (kalkmørtel) Vanlig litauisk kalksement sparkel
Bøyefasthet under spenning
>1,0N/mm2
>1,0N/mm2
>2,5N/mm2
>1,7N/mm2
>1,5N/mm2
Trykkstyrke
>2,5N/mm2
>2,0N/mm2
>6N/mm2
>3,0N/mm2
>3,0N/mm2
Vanndampdiffusjon motstandsfaktor
8
5
8
16
20
Termisk ledningsevne
0,35W/mk
0,26W/mk
0,47W/mk
0,45W/mk
0,9W/mk
Forbruk av materiell for 1 m2 når sparkelens tykkelse er 1 cm
10,5 kg
8 kg
12 kg
15 kg
16 kg

Nyttige tips

Om vinteren er mengden vann som fordamper i innendørs luft høyere enn utendørs. Som følge av forskjellig trykk, vil varmere vanndamp søke å forflytte seg fra inne til ute. Dette kalles vanndampdiffusjon, eller i dagligtale, «sparkelpusting». Avhengig av den anvendte sparkelblandingen, vil vanndampdiffusjonen møte en viss motstand (μ). Jo høyere vanndampdiffusjonens motstandsfaktor er, jo saktere vil vanndampdiffusjonen gjennom materialet gå.

Termisk konduktivitet er materialets evne til å lede varme, f.eks. materialets termiske isolasjon. Denne egenskapen beskrives ved en termisk konduktivitetskoeffisient λ (uttrykt i W/mK). Jo lavere λ-verdien er, desto bedre er materialets isolerende egenskaper. Det må bemerkes at MP-75 gipssparkelen har utmerkede termiske konduktivitetsegenskaper (0,35 W/mK). Derfor, jo mindre λ-koeffisient, desto mindre varmetap.

Les mer om andre gipsblandinger

KNAUF MP 75 F
KNAUF MULTIFINISH M
KNAUF MP 75 DIAMANT
KNAUF MP 75 L
KNAUF MP 75