Att putsa innertak och använda gipsmix MP-75

Putsarbetena utförs genom att använda den nya tyska utrustningen PFT-G5. Arbetslaget består av tre till fyra mycket kvalificerade personer. Ett lag kan putsa 20-40 m2 på en dag.

Att installera ett hängande innertak av gipsskivor är mycket dyrare än att applicera mixen Knauf MP-75.

Fördelar

  • Egenskaperna hos Knaufs torra gipsmixar resulterar i en helt slät yta.
  • Innertak putsade med gipsmix lagrar värme mycket bra.
  • Vår putsmetod är betydligt snabbare, effektivare och renare än att arbeta med våt kalkcement.
  • Torktiden för väggar putsade med Knaufs torra gipsmix är 50 % kortare jämfört med om man använder våt kalkcement.
  • Det är tillräckligt med en enda fyllning av hög kvalitet för att kunna måla de putsade väggarna.

Vänligen notera att för att förbereda väggar som putsats med mix från Knauf för målning är det tillräckligt att applicera filler endast en gång, detta jämfört med tre till fyra gånger när man använder den våta metoden.

Gipsmix
KNAUF MP-75

Putsprocess

Putsningen utförs genom att använda den tyska utrustningen PFT-G5. Vänligen notera att utrustningen inte är skrymmande.

Nder byggnationen installeras innertaken vanligtvis genom att använda betonggolvplattor av gjuten monolit. Betongytor täcks med primern Knauf Betokontakt.

Knauf Betokontakt är en primer som tätar icke absorberande ytor, det vill säga som bereder betongen innan man täcker den med gipsbruk. För användning inomhus.

Materialåtgång:
ungefärligen 250-300 ml/m2, beroende på absorptionsförmåga.

Knauf Betokontakt är en primer som tätar icke absorberande ytor, det vill säga som bereder betongen innan man täcker den med gipsbruk. För användning inomhus.

Materialåtgång:
ungefärligen 250-300 ml/m2, beroende på absorptionsförmåga.

Utmärkta resultat uppnås genom att spreja ytorna med mixen Knauf MP-75, jämna ut dessa och applicera fillern (vilket sker i samband med utjämningen).

Jämförelse av de tekniska beskrivningarna

Material MP-75 (gipsbruk) MP-75L (gipsbruk) MP-75 Diamant (gipsbruk) KZ Maschinenputz (kalkcementbruk) I Litauen vanligt kalkcementbruk
Böjhållfasthet vid spänning
>1,0N/mm2
>1,0N/mm2
>2,5N/mm2
>1,7N/mm2
>1,5N/mm2
Tryckstyrka
>2,5N/mm2
>2,0N/mm2
>6N/mm2
>3,0N/mm2
>3,0N/mm2
Diffusionsmotståndsfaktor för vattenånga
8
5
8
16
20
Värmeledningsförmåga
0,35W/mk
0,26W/mk
0,47W/mk
0,45W/mk
0,9W/mk
Materialåtgång för 1 m2 när tjockleken på lagret murbruk är 1 cm
10,5 kg
8 kg
12 kg
15 kg
16 kg

Användbara tips

Vintertid är mängden vattenånga i luften större inomhus än utomhus. På grund av denna tryckskillnad försöker den varmare vattenångan förflytta sig från insidan till utsidan. Detta kallas diffusion för vattenånga, eller på talspråk, att ”putsbruket andas”. Beroende på vilken putsbruksmix man använder möter den diffunderande vattenångan ett visst motstånd (µ). Ju högre diffusionsmotståndsfaktor för vattenånga, desto långsammare diffunderar vattenångan genom materialet.

Värmeledningsförmåga är materialets förmåga att leda värme, det vill säga materialets förmåga att värmeisolera. Denna egenskap beskrivs med koefficienten för värmeledningsförmåga λ (uttrycks W/mK). Ju lägre λ-värde, desto bättre är materialets isoleringsförmåga. Det måste nämnas att MP-75 gipsbruk har en utmärkt värmeisoleringsförmåga (0,35 W/mK). Alltså, ju lägre koefficient λ, desto mindre värmeförlust.

Läs mer om andra gipsblandningar

KNAUF MP 75
KNAUF G/F LEICHT