Sparkling av innvendige vegger ved hjelp av gipsblanding MP-75 F

En universal blanding gips- og kalkblanding. Arbeidet utføres med tysk utstyr PFT-G5.

NB: Knauf MP75 F. Pga spesifikke korn som finnes i blandingen kan man få en floket og kornete struktur.

Fordeler:

  1. God dampledningsevne.
  2. Mer elastisk.
  3. Gips- og kalkblanding uten tilsetningsstoffer.
  4. Gir mulighet til å skape en kornete overflatestruktur.
  5. Man slipper å bruke ekstra pyntestoffer på veggene.
  6. Veggene kan males straks etter stukkmassen tørker.
  7. Sparing av penger.
  8. MP75 F er murpuss av gips og kalk.
Gipsblanding
KNAUF MP 75 F

Sammenligning av tekniske spesifikasjoner

Materiell MP-75 (sparkel) MP-75L (sparkel) MP-75 Diamant (sparkel) KZ Maschinenputz (kalkmørtel) Vanlig litauisk kalksement sparkel
Bøyefasthet under spenning
>1,0N/mm2
>1,0N/mm2
>2,5N/mm2
>1,7N/mm2
>1,5N/mm2
Trykkstyrke
>2,5N/mm2
>2,0N/mm2
>6N/mm2
>3,0N/mm2
>3,0N/mm2
Vanndampdiffusjon motstandsfaktor
8
5
8
16
20
Termisk ledningsevne
0,35W/mk
0,26W/mk
0,47W/mk
0,45W/mk
0,9W/mk
Forbruk av materiell for 1 m2 når sparkelens tykkelse er 1 cm
10,5 kg
8 kg
12 kg
15 kg
16 kg

Nyttige tips

Om vinteren er mengden vann som fordamper i innendørs luft høyere enn utendørs. Som følge av forskjellig trykk, vil varmere vanndamp søke å forflytte seg fra inne til ute. Dette kalles vanndampdiffusjon, eller i dagligtale, «sparkelpusting». Avhengig av den anvendte sparkelblandingen, vil vanndampdiffusjonen møte en viss motstand (μ). Jo høyere vanndampdiffusjonens motstandsfaktor er, jo saktere vil vanndampdiffusjonen gjennom materialet gå.

Termisk konduktivitet er materialets evne til å lede varme, f.eks. materialets termiske isolasjon. Denne egenskapen beskrives ved en termisk konduktivitetskoeffisient λ (uttrykt i W/mK). Jo lavere λ-verdien er, desto bedre er materialets isolerende egenskaper. Det må bemerkes at MP-75 F gipssparkelen har utmerkede termiske konduktivitetsegenskaper (0,58 W/mK). Derfor, jo mindre λ-koeffisient, desto mindre varmetap.

Les mer om andre gipsblandinger

KNAUF MP 75 F
KNAUF MULTIFINISH M
KNAUF MP 75 DIAMANT
KNAUF MP 75 L
KNAUF MP 75