Att putsa innerväggar och använda gipsmix MP-75

Putsningen utförs med den nya tyska utrustningen PFT-G5. Arbetslaget består av tre till fyra kvalificerade personer. Ett lag putsar ungefärligen 50-60 m2 på en dag.

Fördelar

  • Egenskaperna hos Knaufs torra gipsmixar resulterar i en helt slät yta.
  • Efter att ha putsat väggarna är dessa färdiga för att tapetseras.
  • Vår putsmetod är betydligt snabbare, effektivare och renare än att arbeta med våt kalkcement.
  • Torktiden för väggar putsade med Knaufs torra gipsmix är 50 % kortare jämfört med om man använder våt kalkcement.
  • Det är tillräckligt med en enda fyllning av hög kvalitet för att kunna måla de putsade väggarna.

Vänligen notera att för att förbereda väggar som putsats med mix från Knauf för målning är det tillräckligt att applicera filler endast en gång, detta jämfört med tre till fyra gånger när man använder den våta metoden.

Gipsmix
KNAUF MP-75

Putsprocess

Putsarbetena utförs genom att använda den tyska utrustningen PFT-G5. Vänligen notera att utrustningen inte är skrymmande.

Innan väggarna eller innertaken putsas målas ytorna med primer. Primern STUCK-PRIEMER används för alla ytor.

Betongytor täcks med primern Knauf Betokontakt. Knauf Betokontakt är en primer som tätar icke absorberande ytor, det vill säga som bereder betongen innan man täcker den med gipsbruk. För användning inomhus.

Materialåtgång:
ungefärligen 250-300 ml/m2, beroende på absorptionsförmåga.

För att få hög kvalitet på putsningen jämnas väggarna ut med “spackelprofilen”.

Spackelhörn av metall sätts på samtliga utåtgående hörn

Vi försöker använda modern och avancerad teknologi. Vi använder tyska gummiband för att putsa fönster- och dörröppningar.

Fördelar:

  • Putsen har ingen kontakt med fönstret eller dörren.
  • Öppningarna blir helt jämna.
  • Viktigast av allt: mycket små sprickor på fönstren och dörrarna uppkommer inte.

Efter det att fyllnads- och målararbetena är avslutade dras en del av bandet bort.

Puts sprutas på ytorna genom att använda PFT-G5-maskinen

Efter det att väggarna sprejats jämnas de ut genom att använda en trapetsoid.

När ytorna har jämnats ut och fillern applicerats (vilket sker under utjämningsprocessen), används svampar för att göra ytan helt jämn.

Jämförelse av de tekniska beskrivningarna

Material MP-75 (gipsbruk) MP-75L (gipsbruk) MP-75 Diamant (gipsbruk) KZ Maschinenputz (kalkcementbruk) I Litauen vanligt kalkcementbruk
Böjhållfasthet vid spänning
>1,0N/mm2
>1,0N/mm2
>2,5N/mm2
>1,7N/mm2
>1,5N/mm2
Tryckstyrka
>2,5N/mm2
>2,0N/mm2
>6N/mm2
>3,0N/mm2
>3,0N/mm2
Diffusionsmotståndsfaktor för vattenånga
8
5
8
16
20
Värmeledningsförmåga
0,35W/mk
0,26W/mk
0,47W/mk
0,45W/mk
0,9W/mk
Materialåtgång för 1 m2 när tjockleken på lagret murbruk är 1 cm
10,5 kg
8 kg
12 kg
15 kg
16 kg

Användbara tips

Vintertid är mängden vattenånga i luften större inomhus än utomhus. På grund av denna tryckskillnad försöker den varmare vattenångan förflytta sig från insidan till utsidan. Detta kallas diffusion för vattenånga, eller på talspråk, att ”putsbruket andas”. Beroende på vilken putsbruksmix man använder möter den diffunderande vattenångan ett visst motstånd (µ). Ju högre diffusionsmotståndsfaktor för vattenånga, desto långsammare diffunderar vattenångan genom materialet.

Värmeledningsförmåga är materialets förmåga att leda värme, det vill säga materialets förmåga att värmeisolera. Denna egenskap beskrivs med koefficienten för värmeledningsförmåga λ (uttrycks W/mK). Ju lägre λ-värde, desto bättre är materialets isoleringsförmåga. Det måste nämnas att MP-75 gipsbruk har en utmärkt värmeisoleringsförmåga (0,35 W/mK). Alltså, ju lägre koefficient λ, desto mindre värmeförlust.

Läs mer om andra gipsblandningar

KNAUF MP 75 F
KNAUF MULTIFINISH M
KNAUF MP 75 DIAMANT
KNAUF MP 75 L
KNAUF MP 75