Sparkling av innvendige tak ved hjelp av gipsblanding Knauf G\F Leicht

Sparklingsarbeidene utføres ved å benytte det nye tyske PFT-G5 utstyret. Arbeidslaget består av 3-4 høyt kvalifiserte personer. Ett lag kan sparkle omtrent 30-50 kvadratmeter med tak på en arbeidsdag.

MP75 G/F Leicht er en blanding av gips og kalk. Vanligvis brukt for ettlags sparkling av innvendige tak i oppvarmede og nedkjølte rom i det litauiske markedet.

Gevinster og fordeler:

  • Blandingen veier mindre enn andre MP75 sparkelblandinger.
  • En enkelt høykvalitetssparkling av veggene er tilstrekkelig for å male de sparklede veggene.
  • Blandingen er effektiv og elastisk.
  • Det er mulig å lage dekorativ tekstur (ikke mulig med andre Knauf gipsblandinger).
  • I motsetning til andre gipssparkler, kan denne sparkelen benyttes for ettlags sparkling av innvendige tak i oppvarmede og nedkjølte rom.
Gipsblanding
KNAUF MP 75 G/F LEICHT

Sparklingsprosessen

Før sparkling er det nødvendig å forsikre seg om at overflaten er grunnet. Betongoverflater som har liten eller ingen absorbasjonsevne må grunnes med «Knauf Betokontakt» grunning.

I andre tilfeller, som ved sparkling av gipsplater, må overflaten grunnes med «Knauf Putzgrund» grunning.

Når det sparkles med «MP75-G/F Leicht» sparkel er tykkelsen vanligvis mellom 8 og 12 mm. Når det trengs et tykkere lag med sparkel, gjøres dette i to omganger. Etter sparkling av taket monteres det et teppe bestående av varmerør der. (se www.tenko.lt)

Det andre laget med «MP75 G\F Leicht» sparkel sprayes på før det første laget tørker.

Det kan lages et flott teksturmønster eller et helt glatt tak ved å bruke fuktige svamper; taket er nesten klart til å bli malt (etter en behandling)

Sparkling ved hjelp av «Knauf» teknologi gir et tak som passer alle dine behov.

Dersom lufttemperaturen er over 10 °C kan varmen settes på umiddelbart etter sparkling. I så tilfelle må temperaturen i væsken som er i teppet av varmerør være minst 25 °C i 3 dager. Etter det må temperaturen i rørene økes til 50 °C og holdes der i 4 dager. Etter det kan varmen slås av. Imidlertid må de sparklede takflatene beskyttes mot for rask nedkjøling og kald trekk.

Sammenligning av tekniske spesifikasjoner

Materiell MP-75 (sparkel) MP-75L (sparkel) MP-75 Diamant (sparkel) KZ Maschinenputz (kalkmørtel) Vanlig litauisk kalksement sparkel
Bøyefasthet under spenning
>1,0N/mm2
>1,0N/mm2
>2,5N/mm2
>1,7N/mm2
>1,5N/mm2
Trykkstyrke
>2,5N/mm2
>2,0N/mm2
>6N/mm2
>3,0N/mm2
>3,0N/mm2
Vanndampdiffusjon motstandsfaktor
8
5
8
16
20
Termisk ledningsevne
0,35W/mk
0,26W/mk
0,47W/mk
0,45W/mk
0,9W/mk
Forbruk av materiell for 1 m2 når sparkelens tykkelse er 1 cm
10,5 kg
8 kg
12 kg
15 kg
16 kg

Nyttige tips

Om vinteren er mengden vann som fordamper i innendørs luft høyere enn utendørs. Som følge av forskjellig trykk, vil varmere vanndamp søke å flytte seg fra inne til ute. Dette kalles vanndampdiffusjon, eller i dagligtale, «sparkelpusting». Avhengig av den anvendte sparkelblandingen, vil vanndampdiffusjonen møte en viss motstand (μ). Jo høyere vanndampdiffusjonens motstandsfaktor er, jo saktere vil vanndampdiffusjonen gjennom materialet gå.

Termisk konduktivitet er materialets evne til å lede varme, f.eks. materialets termiske isolasjon. Denne egenskapen beskrives ved en termisk konduktivitetskoeffisient λ (uttrykt i W/mK). Jo lavere λ-verdien er, desto bedre er materialets isolerende egenskaper. Det må bemerkes at MP-75L gipssparkelen har utmerkede termiske konduktivitetsegenskaper (0,35 W/mK). Derfor, jo mindre λ-koeffisient, desto mindre varmetap.

Les mer om andre gipsblandinger

KNAUF MP 75
KNAUF G/F LEICHT