Att putsa innertak och använda gipsmix Knauf G\F Leicht

Putsarbetena utförs med hjälp av den nya tyska utrustningen PFT-G5. Ett arbetslag består av tre till fyra mycket kvalificerade personer. Ett lag putsar ungefärligen 30-50 m2 tak på en arbetsdag.

MP75 G/F Leicht är en putsblandning med gips och kalksten. På den litauiska marknaden används den vanligtvis i ett lager på innertak med interna värme- och kylsystem.

Fördelar:

  • Mixen väger mindre än andra MP75 putsmixar.
  • En enda väggfyllning av hög kvalitet är tillräcklig för att kunna måla de putsade väggarna.
  • Blandningen har bra flytning; den är elastisk.
  • Det är möjligt att få en dekorativ struktur (vilket inte är möjligt med andra Knauf gipsblandningar).
  • Till skillnad från annat gipsbruk kan detta användas i endast ett lager på innertak med värme- och kylsystem.
Gipsmix
KNAUF MP 75 G/F LEICHT

Putsprocess

Innan man putsar taket är det nödvändigt att se till att ytorna målats med primer. Betongytor med otillräcklig eller ingen absorption målas med “Knauf Betokontakt” primer.

I annat fall, vid putsning av gipsplattor, målas ytorna med primern “Knauf Putzgrund”.

När man putsar med “MP75-G/F Leicht” är ett genomsnittligt lager 8-12 mm. Om det krävs ett tjockare lager puts appliceras detta i två steg. Efter det att taket putsats installeras kapillärrören. (Se www.tenko.lt)

Det andra lagret “MP75 G\F Leicht” sprejas på före det att det första lagret har torkat.

En fin mönsterstruktur, eller ett slätt tak, kan skapas genom att använda fuktiga svampar. Taket är nästan färdigt för målning efter att ha bestrukits en gång.

Att använda “Knauf”-teknologi när du utför putsarbeten resulterar i ett innertak som fyller alla dina behov.

Om lufttemperaturen överstiger 10 C° kan uppvärmning ske omedelbart efter putsningen. I det fallet måste vattentemperaturen i kapillärrören vara minst 25 C° under tre dagar. Därefter ökas temperaturen i rören till 50 C° och bibehålls under fyra dagar. Efter det kan värmen stängas av; de putsade ytorna måste dock skyddas från en för snabb avkylning eller från korsdrag.

Jämförelse av de tekniska beskrivningarna

Material MP-75 (gipsbruk) MP-75L (gipsbruk) MP-75 Diamant (gipsbruk) KZ Maschinenputz (kalkcementbruk) I Litauen vanligt kalkcementbruk
Böjhållfasthet vid spänning
>1,0N/mm2
>1,0N/mm2
>2,5N/mm2
>1,7N/mm2
>1,5N/mm2
Tryckstyrka
>2,5N/mm2
>2,0N/mm2
>6N/mm2
>3,0N/mm2
>3,0N/mm2
Diffusionsmotståndsfaktor för vattenånga
8
5
8
16
20
Värmeledningsförmåga
0,35W/mk
0,26W/mk
0,47W/mk
0,45W/mk
0,9W/mk
Materialåtgång för 1 m2 när tjockleken på lagret murbruk är 1 cm
10,5 kg
8 kg
12 kg
15 kg
16 kg

Användbara tips

Vintertid är mängden vattenånga i luften större inomhus än utomhus. På grund av denna tryckskillnad försöker den varmare vattenångan förflytta sig från insidan till utsidan. Detta kallas diffusion för vattenånga, eller på talspråk, att ”putsbruket andas”. Beroende på vilken putsbruksmix man använder möter den diffunderande vattenångan ett visst motstånd (µ). Ju högre diffusionsmotståndsfaktor för vattenånga, desto långsammare diffunderar vattenångan genom materialet.

Värmeledningsförmåga är materialets förmåga att leda värme, det vill säga materialets förmåga att värmeisolera. Denna egenskap beskrivs med koefficienten för värmeledningsförmåga λ (uttrycks W/mK). Ju lägre λ-värde, desto bättre är materialets isoleringsförmåga. Det måste nämnas att MP-75 gipsbruk har en utmärkt värmeisoleringsförmåga (0,35 W/mK). Alltså, ju lägre koefficient λ, desto mindre värmeförlust.

Läs mer om andra gipsblandningar

KNAUF MP 75
KNAUF G/F LEICHT