Golvgjutning

Det är vanligt att efterfråga byggmaterial av mycket hög kvalitet. Knauf monolitgolv är konstruerade för att möta dessa krav.

Den största fördelen med golv gjutna enligt Knaufs teknologi är att de helt kapslar in värmerören, vilket garanterar en utmärkt värmedistribution (en värmeledningsförmåga på 1,7 W/m2K). Detta sparar energi och ökar effektiviteten hos den automatiska utrustning som kontrollerar uppvärmningen. Kostnaderna för golvläggningen betalar sig snabbare.

Knauf monolitgolv gjuts genom att använda den nya tyska utrustningen PFT-5. Ett arbetslag kan gjuta upp till 220 m2 på en enda dag.

Fördelar med golvet:

 • Står emot tung belastning.
 • Golvet värms upp snabbt (på mindre än två timmar) – snabbare än traditionella golv.
 • Murbruket kapslar in värmerören helt; det uppstår alltså ingen värmeförlust på grund av möjliga luftbubblor kring rören.
 • Ytlagret krymper ej, vilket innebär att sprickor inte uppkommer senare.
 • Det är inte nödvändigt att förstärka ett FE-gjutet golv.
 • Energi sparas genom snabb uppvärmning och effektiviteten ökar hos den automatiska utrustning som kontrollerar uppvärmningen.
 • Murbruk är ett av de miljövänligaste byggnadsmaterialen.

Golvgjutningsprocess

Gruppen FE-50 självutjämnande murbruk används i bostäder, offentliga byggnader och industrier.

Arbetet blir mer effektivt om man använder den självutjämnande FE-mixen; golvet gjuts tre till fyra gånger snabbare än när man arbetar med konventionellt murbruk med cement.

När man använder FE-mixar är det tillräckligt att täcka värmerören med ett 35 mm tjockt lager av murbruk. När det gäller betonggolv ska detta lager vara ungefär 45-50 mm. FE-golv är betydligt lättare, vilket innebär att belastningen på byggnadens struktur blir mindre.

När FE-mix används på ouppvärmda golv är det tillräckligt att gjuta ett 35 mm tjockt lager av murbruk. Ingen armering används på värmeisoleringsplattan.

Det krävs ingen stor ansträngning för att jämna ut ytan på det gjutna golvet, vilket innebär att man arbetar betydligt effektivare.

Resultatet efter att ha gjutit och jämnat ut golvet är en helt slät yta.

Om man använder murbruket Knauf FE-50 kan man gå på den gjutna golvytan efter 24 timmar. Man kan belasta ytan efter tre dagar och uppvärmning kan startas efter sju dagar.

Detaljerad beskrivning av FE-50:

 • Materialåtgång: 19 kg/m för ett 2,1 cm tjockt lager.
 • Tryckstyrka: > 25 N/mm2.
 • Dragspänning vid böjning: 5 N/mm2.
 • Densitet: 2 kg/l.
 • Expansion vid bindning: upp till 0,1 mm/m.
 • Värmeexpansionskoefficient (uppvärmt golv): ungefär 0,015 mm/m K.
 • Värmeledningsförmåga (uppvärmt golv): ungefär 1,66 W/m K.
 • Det är möjligt att gå på golvet efter 24 timmar.
 • Golvet kan belastas efter tre dagar.