Putsning av ytterväggar och använda gipsmix KZ UNIVERSALPUTZ

Putsarbetena utförs genom att använda den tyska utrustningen PFT-G5. Knauf KZ Maschinenputz är ett torrt cementbruk med vattenavvisande tillsatser.

Fördelar

  • Används på alla lämpliga ytor både inom- och utomhus, liksom i måttligt våta utrymmen.
  • Cementbruket tillverkas exklusivt i Knaufs fabriker.
  • Anmärkningsvärt förminskad tidsåtgång på grund av att Knaufs blandning sprejas när man använder maskinen PFT-G5.
  • Kvaliteten på den putsade ytan blir mycket hög på grund av att hela ytan slätas ut med en trapetsoid ytterligare en gång så snart den börjat hårdna och putsas i ett sista skede.
Gipsmix
KNAUF KZ UNIVERSALPUTZ

Putsprocess

Ytterväggarna är den synliga delen av huset som påverkas av olika klimatförhållanden. Därför är det inte bara husägarna som bryr sig om att putsa det på rätt sätt för att undvika problem i framtiden. Vi använder Knaufs teknologi för att kommentera några av de viktigaste stegen när man putsar en yttervägg.

Innan man börjar putsa husfasaden sprejas väggarna med Knauf Vorspritzer.

Knauf Vorspritzer är en torrmix av cement och sand framställd i fabrik. Den används som en primer innan man putsar med KZ Maschinenputz

När primern torkat sprejar man på ett tillräckligt tjockt lager av Knauf KZ Maschinenputz.

Man uppnår ett utmärkt resultat om man slätar ut ytan med trapesoider och putsar den.

Att putsa ytterväggar kräver skicklighet och är ingenting man gör till en låg kostnad. När man putsar ytterväggar måste man komma ihåg att det fysiska utseendet inte är den enda viktiga egenskapen. Kvaliteten och varaktigheten på putsbruket som används på ytterväggar, dess motstånd mot värme och kyla, hydrofobiska egenskaper, diffusion, etc. spelar också en stor roll.

Jämförelse av de tekniska beskrivningarna

Material MP-75 (gipsbruk) MP-75L (gipsbruk) MP-75 Diamant (gipsbruk) KZ Maschinenputz (kalkcementbruk) I Litauen vanligt kalkcementbruk
Böjhållfasthet vid spänning
>1,0N/mm2
>1,0N/mm2
>2,5N/mm2
>1,7N/mm2
>1,5N/mm2
Tryckstyrka
>2,5N/mm2
>2,0N/mm2
>6N/mm2
>3,0N/mm2
>3,0N/mm2
Diffusionsmotståndsfaktor för vattenånga
8
5
8
16
20
Värmeledningsförmåga
0,35W/mk
0,26W/mk
0,47W/mk
0,45W/mk
0,9W/mk
Materialåtgång för 1 m2 när tjockleken på lagret murbruk är 1 cm
10,5 kg
8 kg
12 kg
15 kg
16 kg

Läs mer om andra gipsblandningar

KNAUF KALK-GRUNDPUTZ
KNAUF KZ UNIVERSALPUTZ
KNAUF VORSPRITZER