Knauf innertak av gipsskivor

Innertak av gipsskivor är välkända bland folk.

Fördelar med innertak av gipsskivor:

  • Lätta att montera.
  • Helt släta ytor.
  • Möjligt att ordna med “belysningsknep”.
  • Obegränsade möjligheter för olika designlösningar.

Även om många litauiska byggnadsarbetare uppger sig veta hur man monterar innertak av gipsskivor är det vanligt att små springor och sprickor eller andra fel uppkommer efter det att man har monterat taket och målat med primer.

Den vanligaste ursäkten hos dessa arbetare är antingen “ett hur som rör sig” eller “okvalificerade fyllnadsspecialister”.

Varför händer detta våra byggnadsarbetare?

  • Omfattande brist på teoretisk kunskap.
  • Ovilja att delta i de seminarier som hålls av Knauf.
  • Man tar avsteg från Knaufs teknologi gällande montering av gips när man använder material som tillverkats av andra företag.
  • Man fokuserar på att göra vinster i stället för på kvalitet.

Råd om hur man monterar ett högkvalitetstak av gipsskivor

1. Använd endast material från Knauf när du monterar taket, enligt Knaufs teknologi.

2. En dubbel stomme bör installeras, detta för att få ett solitt tak och för att minska takets reaktion på husets rörelse till ett minimum.

3. Innan du monterar gipsskivorna är det nödvändigt att fästa spackelremsor på väggarna för att separera gipsskivorna från väggarna.

Detta är särskilt viktigt eftersom det med tiden uppstår små sprickor på dessa ställen, vilka är täckta med skuggfogar efter att du har monterat det andra lagret gipsskivor.

4. När du monterar gipsskivorna är det nödvändigt att du känner till att gipsskivor inte får fästas på perimetern. (Montering ska ske i enlighet med brandsäkerhetsföreskrifterna.) Väggarna och taket måste vara ömsesidigt ”oberoende” av varandra.

5. När du har monterat the första lagret gipsskivor, måla med Knauf primer och fyll fogarna. Därefter installeras ett andra lager, detta för bättre statik, ljudisolering och värmemotstånd.