Värmeisolering av golv

Värmeisolering installeras genom att använda Sika Compound 50 bindningsmaterial och lister av expanderad polystyren (Styropor).

Fördelar med värmeisolering:

 • Bra ljudisolering.
 • Utmärkt värmeisolering.
 • Miljövänlig och tillverkad av återvunnen expanderad polystyren (Styropor).
 • Ej lättantändlig.
 • Låg vikt (60-90 kg/).
 • Låg installationskostnad.
 • Installeras vid en tjockare installation utan mellanrum.
 • Konstruerad för golvvärme.

Process för installation av isolering

Det är svårt att garantera en hög kvalitet på installationen om man installerar ett lager värmeisolering på ett golv som har många kommunikationsrör.

Vi erbjuder ett system för golvisolering. Vi får en utmärkt golvisolering genom att använda den tyska utrustningen till att blanda vatten, lister av expanderad polystyren och Sika bindningsmaterial.

Genom att följa den automatiserade mixningen av dessa komponenter levereras materialet till objektet genom att använda tryckluft.

Polystyrenlisterna ska fördelas jämt över golvytan.

Utjämning av polystyrenlisterna resulterar i en perfekt och jämn värmeisoleringsyta.

Användningsområden:

 • Golvisolering och ytutjämning.
 • Vindsisolering.
 • Isolering av paneler och branta tak.
 • Förberedelse/fyllnad av grunder (pooler, etc.)


Detaljerad beskrivning:

 • Belastningsnivå: 800 kg/m², när respektive kompressionsdeformation är 1 mm.
 • Värmeledningsförmåga: 0,0412 W/m.K.
 • Dynamisk spänning: 10-16 MN/ (EN 29052-1).
 • Inverkan gällande bullerminskning: 28-33 dB (beroende på tjocklek).