Att måla ytterväggar med primer och använda en blandning av sand och cement, Knauf Vorspritzer

Grundarbeten på ytterväggar utförs med den tyska utrustningen PFT-G5. ”Knauf Vorspritzer” är en torrblandning av cement och sand som är färdig att användas.

Fördelar

  • Kan användas på alla lämpliga ytor utomhus.
  • Denna primer säkerställer en bra och varaktig häftförmåga, med KZ Knauf kalkputsbruk.
  • Det går anmärkningsvärt snabbt att arbeta, eftersom Knauf-blandningen sprejas på med maskinen PFT-G5.
  • Att använda primer utomhus, där det är fuktigt, kallt eller varmt, gör putsbruket KZ Knauf, som appliceras därefter, hållbart.
  • Genom att applicera denna primer på ytterväggarna blir absorptionen enhetlig.
  • Grundar man ytterväggarna med “Knauf Vorspritzer”-blandningen spricker väggarna mindre.
  • Alla sorters mineralputs kan appliceras på primern “Knauf Vorspritzer”.
Gipsmix
KNAUF VORSPRITZER

Att måla med primer

Innan man målar ytterväggarna med primer är det nödvändigt att se till att basen är torr, kan bära belastningen,inte är frusen, inte har flagor eller har vittrat sönder, och att den inte är vattenavvisande. Tillräckligt fuktiga ytor sprejas med primern “Knauf Vorspritzer”. “Knauf Vorspritzer” är en fabrikstillverkad torrblandning av cement och sand, som består av 0-4 mm stora korn.

Väggarna grundas med ett enda lager. Det är inte nödvändigt att använda redskap för att jämna ut.

Hur lång tid det tar för primern att torka beror på vilket material väggen är gjord av.

Nödvändigt att veta om man putsar ytterväggar utan blandningen “Knauf Vorspritzer”:

1. Om man putsar och inte använder primer resulterar detta i ojämn absorption, och den putsade ytan blir inte av god kvalitet.

2. Om man putsar ytterväggar med kalkcementbruk utan att först grunda med primer sugs vatten in i väggen för fort, och denna börjar spricka.

Detaljerad beskrivning

1. Kornstorlek 0-4 mm
2. Kompressionsstyrka CS IV
3. Vidhäftningsstyrka >0,20 N/mm²
4. Synlig krackning B
5. Vattenabsorption W0

Läs mer om andra gipsblandningar

KNAUF KALK-GRUNDPUTZ
KNAUF KZ UNIVERSALPUTZ
KNAUF VORSPRITZER