Att putsa innerväggar och använda gipsmix MP-75 Diamant

Orr gipsmix har förhöjd ythårdhet och tryckstyrka. Putsarbeten utförs genom att använda den tyska utrustningen PTF-G5.

MP-75 Diamant är framställd med fokus på hög kvalitet och framtida behov.

Fördelar med mixen Knauf MP-75 Diamant:

  • Bra diffusion för vattenånga.
  • Mycket bra böjhållfasthet.
  • Fast struktur.
  • Högt tryckmotstånd.

Anmärkning: Mixen Knauf MP-75 Diamant används vid arbeten i offentliga lokaler, trapphus och skolor.

Gipsmix
KNAUF MP 75 DIAMANT

Jämförelse av de tekniska beskrivningarna

Material MP-75 (gipsbruk) MP-75L (gipsbruk) MP-75 Diamant (gipsbruk) KZ Maschinenputz (kalkcementbruk) I Litauen vanligt kalkcementbruk
Böjhållfasthet vid spänning
>1,0N/mm2
>1,0N/mm2
>2,5N/mm2
>1,7N/mm2
>1,5N/mm2
Tryckstyrka
>2,5N/mm2
>2,0N/mm2
>6N/mm2
>3,0N/mm2
>3,0N/mm2
Diffusionsmotståndsfaktor för vattenånga
8
5
8
16
20
Värmeledningsförmåga
0,35W/mk
0,26W/mk
0,47W/mk
0,45W/mk
0,9W/mk
Materialåtgång för 1 m2 när tjockleken på lagret murbruk är 1 cm
10,5 kg
8 kg
12 kg
15 kg
16 kg

Användbara tips

Vintertid är mängden vattenånga i luften större inomhus än utomhus. På grund av denna tryckskillnad försöker den varmare vattenångan förflytta sig från insidan till utsidan. Detta kallas diffusion för vattenånga, eller på talspråk, att ”putsbruket andas”. Beroende på vilken putsbruksmix man använder möter den diffunderande vattenångan ett visst motstånd (µ). Ju högre diffusionsmotståndsfaktor för vattenånga, desto långsammare diffunderar vattenångan genom materialet.

Värmeledningsförmåga är materialets förmåga att leda värme, det vill säga materialets förmåga att värmeisolera. Denna egenskap beskrivs med koefficienten för värmeledningsförmåga λ (uttrycks W/mK). Ju lägre λ-värde, desto bättre är materialets isoleringsförmåga. Det måste nämnas att MP-75 Diamant gipsbruk har en utmärkt värmeisoleringsförmåga (0,47 W/mK). Alltså, ju lägre koefficient λ, desto mindre värmeförlust.

Mixen Knauf MP-75 Diamant är tyngre och kraftigare än andra gipsmixar och har bättre tekniska värden.

Läs mer om andra gipsblandningar

KNAUF MP 75 F
KNAUF MULTIFINISH M
KNAUF MP 75 DIAMANT
KNAUF MP 75 L
KNAUF MP 75