Att putsa innerväggar och använda gipsmix MP-75 L

Torrt lätt gipsbruk med speciella perlittillsatser som gör murbruket lättare. Putsning utförs genom att använda den tyska utrustningen PFT-G5.

Anmärkning: Knauf MP-75L har samma fördelar som mixen MP-75, samt följande:

  • Bättre diffusion för vattenånga.
  • Mer elastisk.
  • Mer kostnadseffektiv.
  • Garanterar ett snabbare arbete.
  • Lättare (p.g.a. ett större antal perlittillsatser).
  • Mindre output, därför lägre utgift.
Gipsmix
KNAUF MP 75L

Jämförelse av de tekniska beskrivningarna

Material MP-75 (gipsbruk) MP-75L (gipsbruk) MP-75 Diamant (gipsbruk) KZ Maschinenputz (kalkcementbruk) I Litauen vanligt kalkcementbruk
Böjhållfasthet vid spänning
>1,0N/mm2
>1,0N/mm2
>2,5N/mm2
>1,7N/mm2
>1,5N/mm2
Tryckstyrka
>2,5N/mm2
>2,0N/mm2
>6N/mm2
>3,0N/mm2
>3,0N/mm2
Diffusionsmotståndsfaktor för vattenånga
8
5
8
16
20
Värmeledningsförmåga
0,35W/mk
0,26W/mk
0,47W/mk
0,45W/mk
0,9W/mk
Materialåtgång för 1 m2 när tjockleken på lagret murbruk är 1 cm
10,5 kg
8 kg
12 kg
15 kg
16 kg

Användbara tips

Vintertid är mängden vattenånga i luften större inomhus än utomhus. På grund av denna tryckskillnad försöker den varmare vattenångan förflytta sig från insidan till utsidan. Detta kallas diffusion för vattenånga, eller på talspråk, att ”putsbruket andas”. Beroende på vilken putsbruksmix man använder möter den diffunderande vattenångan ett visst motstånd (µ). Ju högre diffusionsmotståndsfaktor för vattenånga, desto långsammare diffunderar vattenångan genom materialet.

Värmeledningsförmåga är materialets förmåga att leda värme, det vill säga materialets förmåga att värmeisolera. Denna egenskap beskrivs med koefficienten för värmeledningsförmåga λ (uttrycks W/mK). Ju lägre λ-värde, desto bättre är materialets isoleringsförmåga. Det måste nämnas att MP-75l gipsbruk har en utmärkt värmeisoleringsförmåga (0,26 W/mK). Alltså, ju lägre koefficient λ, desto mindre värmeförlust.

Läs mer om andra gipsblandningar

KNAUF MP 75 F
KNAUF MULTIFINISH M
KNAUF MP 75 DIAMANT
KNAUF MP 75 L
KNAUF MP 75